کمپرسور ,معدنی,صنعتی,خرید,فروش ,اسکرو,ابزار بادی page contents
Select Page

چگونه با پرداخت ده میلیون تومان سی میلیارد واردات داشته باشیم!!

بررسی عملکرد موفق تجار زاغه نشین در تعاملات تجاری نشان میدهد،می توان با استفاده از این تجارب کمک کرد تا ضمن اینکه وضعیت معیشت ایشان(زاغه نشین ها) بهبود حاصل گردد ،شرکتهای دانش بنیان نیز عملکرد بهتری در تجارت داشته باشند .به مسئولین هم نشان داد که تنها با عوض کردن چهارچوب های تفکری می توانند ضمن اصلاح مسیرهای واردات به تسهیل صادرات البته از نوع غیر نفتی بپردازند.
Source: خبر گزاری تابناک