کمپرسور هوای پرتابل اسکرو (دیزلی)

کمپرسور هوای پرتابل اسکرو (دیزلی)   سری جدید کمپرسورهای هوای اسکرو دیزلی با در نظر گرفتن نیاز و تقاضای صنایع مختلف کشور و براساس استانداردهای جدید با کارکرد مناسب و طراحی جدید از حیث شکل ظاهری در دستور تولید قرار گرفته است . سری جدید کمپرسورهای پرتابل با هدف کاهش...

كمپرسور صنعتي CST-GH15

كمپرسور صنعتي CST-GH15   واحد هواساز از نوع پيچي با تزريق روغن: با استفاده از تكنولوژي برتر واحدهاي هواساز شركت Gardner denver و بهره گيري از مدرن ترين روشهاي توليد دستگاههايي با كمترين توان لازم در فشارها و ظرفيت هاي متفاوت توليد مي گردد.   نيروي محرك اصلي:...